Ιστορικό Ανακοινώσεων Ιστορικό Ανακοινώσεων

Κοινωφελείς Περιουσίες

25 Ιουν 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος επί της οδού Ηφαίστου 5- Αθήνα Ιδρύματος Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος Ηφαίστου 5 (Ίδρυμα Χατζηκώνστα)