Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

10 Δεκ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δ-ΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δ-ΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
10 Δεκ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ακινήτου στην Μυτιλήνη του Κατσακούλειου Ορφανοτροφείου

Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ανδρέου Π. Κατσακούλη ανακοινώνει την τετραετή ενοικίαση ακινήτου, εμβαδού 20τ.μ. επί της οδού Βερναρδάκη 1 στην Μυτιλήνη. Η ελάχιστη προσφορά ορίζεται στα 150,00€...
10 Δεκ 2014

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ν.&Μ. ΙΔΡΥΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ν.&Μ. ΙΔΡΥΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2014)
8 Δεκ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (2014)