Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

10 Σεπ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ΄ Δ.Ο.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ' Δ.Ο.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ . 1.  KTIΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.   Προδιαγραφές...
10 Σεπ 2014

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για...
10 Σεπ 2014

Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου του Ιδρύματος Υποτροφιών στην Αθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙδρύματοςΥποτροφιών Ρόδου ανακοινώνη διακήρυξη για την εκμίσθωση εξαετούς διάρκειας ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του, εμβαδού εκατόν εβδομήντα πέντε τετραγωνικών (175 m2),...
10 Σεπ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 51,50 τμ, ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 26 , ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ου ορ. ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 26 ΠΑΓΚΡΑΤΙ  
9 Σεπ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ.Σ ΕΛ. ΑΚΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ.Σ ΕΛ. ΑΚΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9 Σεπ 2014

Περίληψη Διακηρύξεως Ανοικτού Διαγωνισμού Τροφίμων για το Γηροκομείο Μυτιλήνης

Περίληψη Διακηρύξεως Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Τροφίμων για την Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων - Μ.Κ. και Χρονίως Πασχόντων "Ο Αγιος Γεώργιος Μυτιλήνης" Περίληψη Διακηρύξεως Διαγωνισμού...
9 Σεπ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ακινήτου στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση ακινήτου εμβαδού 33,71 τ.μ. επί της οδού Αθ. Μητρέλια 36 στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Ανακοίνωση Ενοικίασης Ακινήτου στη Μυτιληνη...
9 Σεπ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος και διαμερισμάτων στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση 1. καταστήματος εμβαδού 28,06 τ.μ. επί της οδού Μεθοδίου 7 στην Μυτιλήνη 2. διαμερίσματος εμβαδού 73,19 τ.μ.επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στην Μυτιλήνη ...
9 Σεπ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση καταστήματος εμβαδού 53 τ.μ. επί της οδού Μητροπόλεως 15 στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος στη...