Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

1 Απρ 2015

Ανακοίνωση Μίσθωσης Διαμερίσματος Α4 στην Κανάρη 23 Αθήνα του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ανακοινώνει ότι από 2 Απριλίου 2015 έως και 22 Απριλίου 2015 θα δέχεται κλειστές προσφορές, για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας...
1 Απρ 2015

Ανακοίνωση Μίσθωσης Διαμερίσματος Α3 στην Χάριτος 11 Αθήνα του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ανακοινώνει ότι από 2 Απριλίου 2015 έως και 22 Απριλίου 2015 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας...
1 Απρ 2015

Ανακοίνωση Μίσθωσης Θέσεων Στάθμευσης στην Σπευσίππου αρ 14 Αθήνα του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ανακοινώνει ότι από 2 Απριλίου 2015 έως και 22 Απριλίου 2015 θα δέχεται κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση τριετούς διάρκειας θέσεων...
1 Απρ 2015

Ανακοίνωση Μίσθωσης Διαμερίσματος Γ13 στην Κανάρη 23 Αθήνα του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ανακοινώνει ότι από 2 Απριλίου 2015 έως και 22 Απριλίου 2015 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας...
1 Απρ 2015

Ανακοίνωση Μίσθωσης Διαμερίσματος Α3 στην Κανάρη 23 Αθήνα του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ανακοινώνει ότι από 2 Απριλίου 2015 έως και 22 Απριλίου 2015 θα δέχεται κλειστές προσφορές, για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας...
31 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΤΖΑΜΠΟΥΡΝΟΥ Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Ανακοίνωση ενοικίασης ελαιοκτήματος του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά στη θέση Τζαμπουρνού, περιφέρειας Αφάλωνα στην Λέσβο. Ανακοίνωση Ενοικίασης ελαιοκτήματος ΤΖΑΜΟΥΡΝΟΥ ΦΚΜ ΑΠ 184
31 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΚΑΜΑΡΕΣ Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Ανακοίνωση ενοικίασης ελαιοκτήματος του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά στη θέση Καμάρες, περιφέρειας Καμάρες στην Λέσβο. Ανακοίνωση Ενοικίασης ελαιοκτήματος ΚΑΠΑΡΕΣ ΦΚΜ ΑΠ 184
31 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΜΑΡΜΑΡΟ Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Ανακοίνωση ενοικίασης ελαιοκτήματος του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά στη θέση Μάρμαρο, περιφέρειας Μόριας στην Λέσβο. Ανακοίνωση Ενοικίασης ελαιοκτήματος ΜΑΡΜΑΡΟ ΦΚΜ ΑΠ 184
31 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΨΤΑΚΙΑ Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Ανακοίνωση ενοικίασης ελαιοκτήματος του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά στη θέση Ψτάκια, περιφέρειας Σκάλας Λουτρών στην Λέσβο. Ανακοίνωση Ενοικίασης ελαιοκτήματος ΨΤΑΚΙΑ ΦΚΜ ΑΠ 184