Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

29 Αυγ 2014

Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Καλαμπάκας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ - ΑΔΑ ΒΤΗΡΗ-ΘΘΟ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΙΗΓΗ-ΩΕΓ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜ. ΔΙΩΞΗΣ...
29 Αυγ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  KTIΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2.  KTIΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ...
28 Αυγ 2014

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ B' EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ 75Ι3Η-2Η4 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ ΒΙΡΧΗ-040  
28 Αυγ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρδίτσας Συνημμένα. Κτιριολογικό Πρόγραμμα Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Καρδίτσας (2)
27 Αυγ 2014

Ανακοίνωση Εκποίησης Ακινήτου ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης εμβαδού 76,61 τ.μ. β΄ορόφου στην οδό Καστριτσίου 9 στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Εκποίησης Ακινήτου ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης εμβαδού 76,61 τ.μ. β΄ορόφου στην οδό Καστριτσίου 9 στη Θεσσαλονίκη Ανακοίνωση Εκποίησης Ακινήτου
26 Αυγ 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ΟΥ ΟΡ-Π. ΙΩΑΚΕΙΜ 19-ΑΘΗΝΑ-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ΟΥ ΟΡ-Π. ΙΩΑΚΕΙΜ 19-ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-διαμ. 7ου ορ, Π. Ιωακείμ 19-ευρεση μισθωτη
26 Αυγ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
25 Αυγ 2014

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Εκμίσθωση 3 ακινήτων- Ψαρρών 4 Κορυδαλλός.

Γηροκομειο Πειραιως_Ψαρρων 4 Κορυδαλλος_48τμ Γηροκομειο Πειραιως_Ψαρρων 4 Κορυδαλλος_65τμ Γηροκομειο Πειραιως_Ψαρρων 4 Κορυδαλλος_76τμ