Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

8 Απρ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης βοσκής κτήματος Κουρκούτα Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για ενοικίαση βοσκής - χορτονομής στο κτήμα Κουρκούτα κτηματικής περιφέρεις Περάματος στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου Κληροδοτήματος Θρ. Αρχοντοπούλου (ΦΚΜ)

Το Δ.Σ.των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα Θρασυβούλου Αρχοντόπουλου ανακοινώνει την πώληση 315,00 χ/μων ελαιολάδου οξ. 1,50 βαθμών και 78,80 χ/μων ελαιολάδου οξύτητος 5,00...
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου Κληροδοτήματος Β. Καμπά (ΦΚΜ)

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα Βασιλείου Καμπά ανακοινώνει την πώληση 94,60 χ/μων ελαιολάδου οξ. 0,6 δεκάτων παραγωγής του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά, εσοδείας...
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης ανακοινώνει την πώληση ελαιολάδου α. 1.500 χ/μων ελαιολάδου οξύτητος 0,60 δεκάτων β) 556,50 χ/μων ελαιολάδου οξύτητος 3,60 βαθμών γ) 2.318,10 χ/μων...
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου Κληροδοτήματος Ν. Μητρέλια (ΦΚΜ)

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα Νικ. Μητρέλια ανακοινώνει την πώληση α) 2.195 χ/μων βιολογικού ελαιολάδου οξ. 0,5 δεκάτων β) 177 χιλιόγραμμων οξ. 3,8 βαθμών γ)...
2 Απρ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης καταστήματος Ερμού 41 & Αλκαίου Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για την ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Ερμού 41 & Αλκαίου στην Μυτιλήνη Λέσβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Πίνακας Υποβολής Προσφορών ενοικίασης...