Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

17 Σεπ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ Α.Τ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α'  Α.Τ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...
15 Σεπ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 69,00 ΤΜ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ''ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 69 ΤΜ ΣΤΡ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
12 Σεπ 2014

Διακήρυξη 3ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ - ΑΔΑ : ΨΚΣΞΗ-Σ7Ε ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : ΒΙΦΦΗ-7ΥΔ  
12 Σεπ 2014

Εκμίσθωση Καταστήματος στον Πειραιά

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Κατατήματος στην οδό Εθνικλής Αντιστάσεως 2 (Μέγαρο "Ρολόι") στον Πειραιά του Κληροδοτήματος "Αντώνιος Λ. Αγιούστος". ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014-περιληψη
12 Σεπ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Βοσκοτόπου στα Λάψαρνα Αντίσσης Λέσβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση βοσκοτόπου στην θλεση Λάψαρνα περιφέρειας Αντίσσης στην νήσο Λέσβου εκτάσεως 35 στρεμμάτων ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση...
10 Σεπ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ΄ Δ.Ο.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ' Δ.Ο.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ . 1.  KTIΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.   Προδιαγραφές...
10 Σεπ 2014

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για...