Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

9 Ιαν 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι  θα διενεργηθεί Α' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων...
5 Ιαν 2023

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
27 Δεκ 2022

Η ΑΠΟ 08/04/2022 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Η ΑΠΟ 08/04/2022 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ  ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
27 Δεκ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Γ΄Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η από 22-9-2022 θεωρημένη αρχική διακήρυξη (ΑΔΑ: 9ΒΧΣΗ-7ΝΖ) για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας...
20 Δεκ 2022

Ειδοποίηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, για τη διάνοιξη του οδικού τμήματος «Δερβένι – Δορκάδα» και οδού Κιλκίς – Λαγκαδά του κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκης – Σέρρες – Προμαχώνας» της Εγνατίας οδού

Με την ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμό κατάθεσης 859/733/2022 κλήση, επαναφέραμε τη συζήτηση της από 28-02-2007 και με αρ. κατ. δικ.834/2007 αίτησης καθορισμού οριστικής...
19 Δεκ 2022

Περίληψη διακήρυξης Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού - Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. .

Περίληψη διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού - Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Αρλαδίας της...
19 Δεκ 2022

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Πλωμαρίου Λέσβου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Πλωμαρίου Λέσβου
15 Δεκ 2022

Ειδοποίηση απαλλοτριώσεως για το έργο ¨"ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 30. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Με το παρόν σας ειδοποιούμε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει (μετά την τροποποίησή του με το αρ. 88 παρ. 1 του ν. 4714/2020), ότι κατατέθηκε στο Μονομελές...