Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

15 Μαϊ 2015

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧ.  
12 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση Πώλησης Αρνιών Γάλακτος Αχλαδερής Κληροδοτήματος "ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ"

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη εκθέτει για πώληση 70-80 αρνιά γάλακτος, τα οποία εκτρέφονται στο Αγρόκτημα Αχλαδερής στην Λέσβο Ανακοίνωση Πώλησης 70 ως 80 Αρνιών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...
12 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014 & 2013

Αντίγραφο του Ισολογισμού-Αποτελέσματα Διαχειρίσεως 2013 Ισολογισμός 31122014 (3)  
8 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος "Ψτακιά" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εξαετούς ενοικίαση ελαιοκτήματος "Ψτακιά" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Ψτακιά ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ...
8 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος "Καμάρες" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εξαετούς ενοικίαση ελαιοκτήματος "Καμάρες" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Καμάρες...