Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

7 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Προβάτων Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση για την πώληση εβδομήντα πέντε (75) προβάτων παραγωγής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη (Αγρόκτημα Αχλαδερής) στην  Λέσβο. Ανακοίνωση πώλησης προβάτων Κληροδοτήματος...
7 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Βοσκοτόπου ΒΑΡΕΙΑ του Ιδρύματος "Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό Υποβολής Πρακτικών για την ετήσια ενοικίαση βοσκοτόπου εμβαδου 4.798τ.μ. στην θέση "Βαρειά" τηε κτηματικής περιφέρειας Βαρειάς των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Πρακτικό για...
7 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Διαμερίσματος Ιδρύματος " Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό Υποβολής Πρακτικών για την τετραετή ενοικίαση διαμερίσματος εμβαδου 73,19τ.μ. στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στην Μυτιλήνη (Δ1) των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων...
6 Οκτ 2014

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Κάσου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ'ΕΠΑΝΑΛ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣ ΚΑΣΟΥ - ΑΔΑ : Β8ΚΜΗ-ΨΞΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣ ΚΑΣΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ...
6 Οκτ 2014

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7Ρ6ΝΗ-2ΣΦ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
3 Οκτ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ου ορ. 171,38 τ.μ Λ.ΝΙΚΗΣ 27 & ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ου ΟΡ. 171,38 Τ.Μ. Λ.ΝΙΚΗΣ 27 & ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
3 Οκτ 2014

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Α.Τ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

B' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ. & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ...