Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

26 Μαϊ 2015

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Απολογισμός, ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ αρ 52, 25.9.13 Ισολογισμός, Καλογεροπούλειο  
25 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης κτήματος βοσκής Ιμάμ-Λεύκος Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών μίσθωσης κτήματος για βοσκή - χορτονομή στις θέσεις Ιμάμ - Λεύκος περιφέρειας Μόριας στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Κληροδότημα Νικολάου Μητρέλια ...
22 Μαϊ 2015

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιονικής Τράπεζας Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝ. ΤΡΑΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝ. ΤΡΑΠ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
22 Μαϊ 2015

Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2013

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤ. Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤ.Ι.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
22 Μαϊ 2015

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2013

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ