Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

20 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  Κτηριολογικό Πρόγραμμα 2.  Αρχική Διακήρυξη ΥΔΕ  
20 Οκτ 2014

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης της ΙΣΤ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ - ΑΔΑ : ΩΔ9ΒΗ-ΙΙ0 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : 600ΝΗ-ΥΙΩ  
20 Οκτ 2014

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ΕΠΑΝΑΛHΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΒΔΧΖΗ-ΨΕ5 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΔΑ : 64Ε4Η-ΦΩ7 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ...
20 Οκτ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΚΟΥΒΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΚΟΥΒΑΡΟΥ  
20 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Βοσκοτόπου στα ΛΑΨΑΡΝΑ του Ιδρύματος " Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης βοσκοτόπου 35 στρεμμάτων στη θέση ΛΑΨΑΡΝΑ της κτιματικής περιφέρεςιας Άντισσης στην Λέσβο. Πρακτικό για ενοικίαση βοσκοτόπου στα Λάψαρνα ΦΚΜ
17 Οκτ 2014

Διακήρυξη 2ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΚΚΔΗ-4ΒΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
17 Οκτ 2014

Διακήρυξη Γ΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΑΔΑ : ΩΒΦ1Η-ΜΩ3 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ - ΑΔΑ : ΒΙΡΧΗ-040 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...
17 Οκτ 2014

ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΟΥ, 95ΤΜ, ΑΜΥΝΤΑ 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 95ΤΜ, ΑΜΥΝΤΑ 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-διαμερισμα 4ου ορ., 95τμ, Αμύντα...