Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

28 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΞΕΙΔΙΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΕΙΔΙΑ Ημερολόγιο Αναρτήσεων ΞΕΙΔΙΑ  
28 Μαϊ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΛΙΑΜΕΠ 2013 ΛΟΓ 80 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΛΙΑΜΕΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31122013 ΕΛΙΕΕΠ -ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ  
28 Μαϊ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

181b ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2014 (3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014  
28 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ. & ΤΑΡΣΗΣ ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014  
28 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτημάτων ΚΑΘΗΣΙΑ και ΠΗΓΑΔΙ Κληροδοτήματος Εριφύλης Αρχοντοπούλου

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης ανακοινώνει την εξαετή ενοικίαση των ελαιοκτημάτων στις θέσεις "Καθησιά" και "Πηγάδι" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Εριφύλης Αρχοντοπούλου ...
28 Μαϊ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
28 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΚΑΜΑΡΕΣ Κληροδοτήματος Εριφύλης Αρχοντοπούλου

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης ανακοινώνει την εξαετή ενοικίαση ελαιοκτήματος στη θέση "Καμάρες" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Εριφύλης Αρχοντοπούλου Ανακοίνωση ενοικίασης...
28 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση δημοπρασιών του Ιδρύματος Πέτρου Μάνδρα

Ανακοίνωση δημοπρασιών για εκμίσθωσης βόσκησης ελαιοκτημάτων, πώληση καυσόξυλων και εκμίσθωση ελαιοκτημάτων "Δίβολο" και "Ψιτάκια" στην Λέσβο του Ιδρύματος Πέτρου Μάνδρα Ανακοίνωση δημοπρασιών...