Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

11 Νοε 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ακινήτου (108,05τ.μ.) στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για τετραετή ενοικίαση ενός ακινήτου, εμβαδού 108,05 τ.μ. που βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης επί της οδού Κουντουριώτη 35 και Ερμού. ...
11 Νοε 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ακινήτου (39,54τ.μ.) στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για τετραετή ενοικίαση ενός ακινήτου, εμβαδού 39,54 τ.μ. που βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης επί της οδού Κουντουριώτη 35. Ανακοίνωση για...
10 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιοκάρπου του ελαιοκτήματος Μυχούς στην Λέσβο

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια Μυχούς στην...
10 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιοκάρπου του ελαιοκτήματος Τεμσάρικα στην Λέσβο

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων που βρίσκονται στη θέση ΤΕΜΣΑΡΙΚΑ της κτηματικής...
10 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιοκάρπου των ελαιοκτημάτων Καμάρες, Καθήσια και Πηγάδι στην Λέσβο

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων που βρίσκονται στις θέσεις ΚΑΜΑΡΕΣ, ΚΑΘΗΣΙΑ και ...
10 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιοκάρπου των ελαιοκτημάτων Τζαμπούρνου και Καμάρες στην Λέσβο

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων που βρίσκονται στις θέσεις ΤΖΑΜΠΟΥΡΝΟΥ και ΚΑΜΑΡΕΣ των...
7 Νοε 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στον 1ο όροφο στην Μυτιλήνη του Κληροδοτήματος Γρ. Ρουσέλη

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Χριστουγέννων 1944 και Πλατεία Κων/πόλεως στην Μυτιλήνη, 1ου ορόφου και 131τ.μ. ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Γρηγορίου Ρουσέλη Ανακοίνωση...