Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

2 Ιουν 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιοκάρπου Κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτου Σκορδά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εκποίηση ελαιοκάρπου των ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτου Σκορδά εσοδείας 2014-2015 Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης ελαιόκαρπου...
29 Μαϊ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Μίσθωσης ελαιοκτήματος Αλή Τσελεμπή Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών μίσθωσης βοσκής - χορτονομής ελαιοκτήματος Αλή Τσελεμπή περιφέρειας Λουτρών Λέσωβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Πίνακας υποβολής προσφορών μίθωσης...
29 Μαϊ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 1,5 βαθμών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 1,5 βαθμών παραγωγής των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, παραδοτέο στις Αγροτικές Εγκαταστάσεις Μετοχίου Λέσβου Πίνακας υποβολής...
29 Μαϊ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 5,2 βαθμών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 5,2 βαθμών παραγωγής των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, παραδοτέο στο Κάτω Τρίτος Λέσβου Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης...
29 Μαϊ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 4,2 βαθμών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 4,2 βαθμών παραγωγής των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, παραδοτέο στο Κάτω Τρίτος Λέσβου Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης...
29 Μαϊ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 3,6 βαθμών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης ελαιολάδου οξύτητας 3,6 βαθμών παραγωγής των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, παραδοτέο στη Μόρια Λέσβου Πίνακας υποβολής προσφορών πώλησης ελαιολάδου...
29 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγ. Νικολάου 20 στην Πάτρα - Ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Περιουσίας με την επωνυμία "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ_ __ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ_ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ_ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ