Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

19 Μαρ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης καταστήματος Ερμού 37 Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών για την τετραετή ενοικίαση καταστήματος ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης κατά 5/8 επικαρπίας και 2/8 ψιλής κυριότητας επί της οδού Ερμού 37 στην...
17 Μαρ 2015

Ανακοίνωση εκμίσθωσης οικοπέδου εμβαδού 699,11 τ.μ. επί των οδών Ομ. Σκυλίτση αριθμ. 21 και Αλιπέδου, στον Πειραιά - Ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ_ΣΚΥΛΙΤΣΗ 21 ΠΕΙΡΑΙΑΣ_ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΙΑΜΟΥ  
16 Μαρ 2015

ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 19-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 3-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 19-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 3-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ΧΑΡΙΣΕΙΟ-ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ...
13 Μαρ 2015

Ανακοίνωση μίθωσης βοσκοτόπου στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Μίσθωση βοσκής - χορτονομής ενός κτήματος 40 στρεμμάτων στη θέση Κουρκούτα στην Περιοχή Περάματος στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση Ενοικίασης βοσκοτόπου Κουρκούτα...
11 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Πώλησης Ημερίσιας Παραγωγής Γάλακτος Περιόδου 2014/2015 στη Λέσβο

Ανακοίνωση για την πώληση της ημερίσιας παραγωγής γάλακτος περιόδου 2014/2015 Ανακοίνωση πώλησης γάλακτος 12t ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΦΚΜ