Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (ΠΔ 77 ΦΕΚ Α' 130/27.6.2023)
 
 (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
(β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017,
(γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
 
Η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων διαμορφώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως κατωτέρω:
 
α) Τμήμα Α΄Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούμενων Φορέων
β) Τμήμα Β΄Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας Καταργούμενων Φορέων
γ) Τμήμα Γ΄Τυχερών Παιγνίων και Λοιπών Θεμάτων
 
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
α) Τμήμα Α΄Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄Αποκρατικοποιήσεων
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Κινητών Αξιών
δ) Τμήμα Δ΄Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
ε) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Επικοινωνία:
 
Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

16 Ιουν 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ (2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ (3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ (4) ...
11 Ιουν 2015

Ανακοίνωση ενοικίασης καταστήματος Καραντώνη 2 στην Μυτιλήνη Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Καραντώνη 2 στην Μυτιλήνη Λέσβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος Καραντώνη 2 ΦΚΜ ΑΠ 387
11 Ιουν 2015

Ανακοίνωση ενοικίασης καταστήματος Κωνσταντινουπώλεως 5 στην Μυτιλήνη Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Κωνσταντινουπώλεως 5 στην Μυτιλήνη Λέσβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος Κωνσταντινουπόλεως 5 ΦΚΜ ΑΠ...
11 Ιουν 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης βοσκής κτήματος Καρακούσι Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας υποβολής προσφορών για την ενοικίαση κτήματος για βοσκή - χορτονομή στη θέση Καρακούσι κτηματικής περιφέρειας Λουτρών Λέσβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα...
11 Ιουν 2015

Ανακοίνωση πώλησης αχλαδιών στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση κατ' αποκοπήν πώληση αχλαδιών ποικιλίας Αχτσέδων του Αγροκτήματος "Αχλαδερή" συην Λέσβο ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη Ανακοίνωση Πώλησης αχλαδιών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...