Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

23 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Κτήματος ΚΑΜΠΟΣ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση μίσθωσης βοσκής - χορτονομής κτήματος στην θέση ΚΑΜΠΟΣ περιφέρειας Λουτρών στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για το Κληροδότημα Νικ. Μητρέλια Ανακοίνωση Ενοικίασης...
23 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Κτήματος ΠΑΛΑΙΟΛΟΥΤΡΟΣ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση μίσθωσης βοσκής - χορτονομής κτήματος στην θέση ΠΑΛΑΙΟΛΟΥΤΡΟΣ περιφέρειας Λουτρών στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για το Κληροδότημα Νικ. Μητρέλια Ανακοίνωση...
23 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΠΡΙΝΟΣ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση εξαετούς ενοικίασης του ελαιοκτήματος "ΠΡΙΝΟΣ" περιφέρειας Περάματος στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης
23 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΓΥΑΛΙΩΤΙΣΣΑ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση εξαετούς ενοικίασης του ελαιοκτήματος "ΓΥΑΛΙΩΤΙΣΣΑ" περιφέρειας Σκοπέλου στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση Ενοικίασης ελαιοκτήματος Γυαλιώτισσα ΦΚΜ ΑΠ...
23 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΑΛΕΥΡΟΠΟΔΑΣ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση εξαετούς ενοικίασης του ελαιοκτήματος "ΑΛΕΥΡΟΠΟΔΑΣ" περιφέρειας Σκοπέλου στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση Ενοικίασης ελαιοκτήματος Αλευροπόδας ΦΚΜ ΑΠ...
23 Μαρ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΥΛΟΥ 10-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 10-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΜ. 2ΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ...
19 Μαρ 2015

δημοσίευση πρόσκλησης προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

πρόσκληση προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
19 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ελαιοκτήματος ΧΑΝΤΑΚΙΑ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση για τετραετή ενοικίαση ελαιοκτήματος στη θέση "ΧΑΝΤΑΚΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας Κάτω Τρίτος στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Ανακοίνωση Ενοικίασης...