Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου Κληροδοτήματος Ν. Μητρέλια (ΦΚΜ)

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα Νικ. Μητρέλια ανακοινώνει την πώληση α) 2.195 χ/μων βιολογικού ελαιολάδου οξ. 0,5 δεκάτων β) 177 χιλιόγραμμων οξ. 3,8 βαθμών γ)...
2 Απρ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης καταστήματος Ερμού 41 & Αλκαίου Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για την ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Ερμού 41 & Αλκαίου στην Μυτιλήνη Λέσβου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης Πίνακας Υποβολής Προσφορών ενοικίασης...
2 Απρ 2015

Ανακοίνωση Πώλησης 150 Αρνιών Γάλακτος του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη εκθέτει για πώληση 150 αρνιά γάλακτος, τα οποία εκτρέφονται στο Αγρόκτημα της Αχλαδερής Λέσβου Ανακοίνωση Ενοικίασης πώλησης 150 αρνιών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...
2 Απρ 2015

Ανακοίνωση Πώλησης 30 προβάτων Κληροδοτήματος Αποστολού Σημαντήρη

Το Δ.Σ. Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη εκθέτει για πώληση 30 πρόβατα, τα οποία εκτρέφονται στο Αγρόκτημα της Αχλαδερής Λέσβου Ανακοίνωση Ενοικίασης πώλησης 30 προβάτων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ