Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

8 Απρ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης βοσκής κτήματος Κουρκούτα Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για ενοικίαση βοσκής - χορτονομής στο κτήμα Κουρκούτα κτηματικής περιφέρεις Περάματος στην Λέσβο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου Κληροδοτήματος Θρ. Αρχοντοπούλου (ΦΚΜ)

Το Δ.Σ.των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα Θρασυβούλου Αρχοντόπουλου ανακοινώνει την πώληση 315,00 χ/μων ελαιολάδου οξ. 1,50 βαθμών και 78,80 χ/μων ελαιολάδου οξύτητος 5,00...
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου Κληροδοτήματος Β. Καμπά (ΦΚΜ)

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης - Κληροδότημα Βασιλείου Καμπά ανακοινώνει την πώληση 94,60 χ/μων ελαιολάδου οξ. 0,6 δεκάτων παραγωγής του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά, εσοδείας...
6 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης ανακοινώνει την πώληση ελαιολάδου α. 1.500 χ/μων ελαιολάδου οξύτητος 0,60 δεκάτων β) 556,50 χ/μων ελαιολάδου οξύτητος 3,60 βαθμών γ) 2.318,10 χ/μων...