Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

14 Οκτ 2014

Ανακοινώσεις εκμισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικού Στόλου

Φιλαδελφέως 24 Αχαρνών 198 Καποδιστρίου 18 Καρβελά 23 Κορίνης 7 Κύπρου 31 Λαμπράκη 120 Σοφοκλέους 57-59 Υμηττού 115  
14 Οκτ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 89 τ.μ. ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΤΣΙΤΣΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΣΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
9 Οκτ 2014

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Εκμίσθωση Ακινήτου- Κατάστημα Ισογείου 213,77_Υπόγειο 66,93 τ.μ _Πατάρι 172,57 τ.μ- Κολοκοτρώνη 85, Πειραιάς.

Εκμίσθωση Aκινήτου - Κατάστημα Ισογείου 213,77_Υπόγειο 66,93 τ.μ _Πατάρι 172,57 τ.μ- Κολοκοτρώνη 85, Πειραιάς.  
8 Οκτ 2014

Ανάρτηση πινάκων υποβολής προσφορών ακινήτων ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση πινάκων υποβολής προσφορών για τα κάτωθι ακίνητα  : α) Διαμέρισμα 1ου ορόφου 76,71 τ.μ. στην οδό Προβελεγγίου 1, β) Διαμέρισμα 3ου ορόφου 47,10 τ.μ. στην οδό Τζαβέλλα 34-36, γ)...
7 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΔΑ : ΒΥΟΞΗ-Ο7Λ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α.Τ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ.  
7 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Βασιλικού.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - AΔΑ : Ω8ΣΗΗ-Ο8Ε ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α.Σ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ  
7 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση για την πώληση χιλίων πεντακοσίων (1500kg) χιλιόγραμμων ελαιολάδου οξύτητας 2,6ο βαθμών οξύτητας παραγωγής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Συμαντήρη (Αγρόκτημα Αχλαδερής Λέσβου) εσοδείας...