Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

24 Δεκ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
24 Δεκ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ - ΕΡΙΦΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ ΕΡΙΦΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
24 Δεκ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
24 Δεκ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
23 Δεκ 2014

Ανακοίνωση αποτελέσματος πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος - Ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Ηλία Δρούζα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΔΡΟΥΖΑ
23 Δεκ 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ελαιοκτήματος του Κληροδοτήματος 'ΈΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος 'ΈΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ" ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του διαχειριστή του (Δ.Κ. Μυτιλήνης) που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση No 17, απόφαση 127 / 2014...
23 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Πώληση ελαιοκάρπου Τζαμπουρνού - Καμάρες των Φιλανθρωπικών Καταστήματατων Μυτιλίνης

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την πώληση ηρτημένου και κατακαμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στις θέσεις Τζαμπουρνού - Καμάρες κτηματικών περιφερειών Μόριας και Αφάλωνα στην...
23 Δεκ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης ανακοινώνουν την τετραετή ενοικίαση ενός ακινήτου, εμβαδού 20 τ.μ. με όροφο του ιδίου εμβαδού...
22 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος Μπουλάδια του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την διετή ενοικίαση ελαιοκτήματος Μπουλάδια του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη στη Λέσβο. Πρακτικό για ενοικίαση ελαιοκτήματοτων Μπουλάδια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ
22 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ελαιοκτημάτων Κουρκουρί - Βιγλί - Αγ. Γεώργιος του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την διετή ενοικίαση ελαιοκτημάτων Κουρκουρί - Βιγλί - Άγιος Γεώργιος του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη στη Λέσβο. Πρακτικό για ενοικίαση ελαιοκτήματοτων...