Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

31 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Διαμερίσματος Ιδρύματος " Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό υποβολής προσφορών για την ενοικίαση διαμερίσματος 53τ.μ. επί της οδού Μητροπόλεως 15 στην Μυτιλήνη του Ιδρύματος "Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης. Πρακτικό για ενοικίαση...
31 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Διαμερίσματος στην Βούλα Αττικής του Ιδρύματος Βασ. Μ. Μαρίνου

Το Ίδρυμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ ανακοινώνει ότι διαθέτει προς διετή ενοικίαση στη Βούλα Αττικής ένα διαμέρισμα β’ ορόφου επιφάνειας 36τ.μ. στην πολυκατοικία της οδού Βασ. Παύλου αριθμ. 128 με...
31 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Γραφείων, Εγκαταστάσεων και του Αμαξοστασίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ - ΑΔΑ : 6Π33Η-Φ3Α ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ  
31 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αποθηκευτικών Χώρων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Ν. Λέσβου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Γ.Α.Κ. - ΑΔΑ : 7Ν3ΛΗ-ΚΕΨ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ.  
29 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου - ΑΔΑ : 7Λ6ΗΗ-8ΜΕ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ  
29 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού Ν.Έβρου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ - ΑΔΑ : 72Σ3Η-ΝΒΛ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ