Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

19 Φεβ 2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΑ  
17 Φεβ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ-Λ. ΝΙΚΗΣ 75&ΓΟΥΝΑΡΗ 1-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΛΕΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ-Λ. ΝΙΚΗΣ 75&ΓΟΥΝΑΡΗ 1-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΛΕΜ  ΣΑΛΕΜ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-Λ. ΝΙΚΗΣ & Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ...
11 Φεβ 2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) ΕΝΟΣ ΙΣΟΓΕΊΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  36 Τ.Μ.  ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΖΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Β) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 100 Τ.Μ....
11 Φεβ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 60ΤΜ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1-ΑΘΗΝΑ- ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 60ΤΜ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1-ΑΘΗΝΑ- ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 60ΤΜ-ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1-ΑΘΗΝΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11 Φεβ 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 17α & β , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , (εμβαδού 159,50 τ.μ ισόγειο και 100,00 τ.μ πατάρι)
10 Φεβ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013)...