Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

20 Νοε 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Αγ. Παρασκευή Λέσβου

Οι εκτελεστές της διαθήκης του Χριστόφα Χατζηγιάννη ανακοινώνουν την διακήρυξη για εκμίσθωση αγροκτημάτων που βρίσκονται στην διοικητική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινώτητας Αγίας Παρασκευής στην...
19 Νοε 2014

Ανακοίνωση μίσθωσης αγροτεμάχιου στο Καλαμπελάς Σίφνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντωνίου Δημητριάδη ανακοινώνει ότι από 20 Νοεμβρίου 2014 έως και 9 Δεκεμβρίου  2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εξαετούς...
19 Νοε 2014

Ανακοίνωση μίσθωσης αγροτεμάχιου στα Τραβά Βουνά Σίφνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντωνίου Δημητριάδη ανακοινώνει ότι από 20 Νοεμβρίου 2014 έως και 9 Δεκεμβρίου  2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εξαετούς...
18 Νοε 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ''ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ''

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΄΄ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ΄΄  
13 Νοε 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Διαμερίσματος στο Κουκάκι Αθήνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ανακοινώνει ότι από 17 Νοεμβρίου 2014 έως και 06 Δεκεμβρίου 2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές, για τη...
12 Νοε 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος (37τ.μ.) στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για τετραετή ενοικίαση καταστήματος επί της οδού Αρίωνος 10 στην Μυτιλήνη, 37τ.μ. Ανακοίνωση για ενοικίαση καταστήματος Αρίωνος 10 ΑΠ846 ΦΚΜ
12 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου Θερμής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων περιφέρειας  Θερμής στην Λέσβο. Ανακοίνωση...