Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

15 Ιαν 2015

Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης διαμερίσματος έκτου ορόφου, 200 τ.μ., στην οδό Αγίας Σοφίας 15 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης διαμερίσματος έκτου ορόφου, 200 τ.μ., στην οδό Αγίας Σοφίας 15 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  Μουσείο...
8 Ιαν 2015

Πίνακας προσφορών εκμίσθωσης καταστήματος Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για τη Μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο φέρει τον αριθμό 1 και βρίσκεται στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου στην...
8 Ιαν 2015

Πίνακας προσφορών εκμίσθωσης διαμερίσματος Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για τη Μίσθωση ενός ισογείου διαμερίσματος επί της διώροφης οικοδομής στην οδό Σοφιανού 3-Κουκάκι-Αττικής, ιδιοκτησίας του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η...
8 Ιαν 2015

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Ακινήτου στην Αρμένη Οίας Θήρας Ν. Κυκλάδων

Το διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία. "Ναυτικό Μουσείο Θήρας", που εδρεύει στην Οία Θήρας, ανακοινώνει τη μίσθωση ισογείου ακινήτου συνολικού εμβαδού 94,44τ.μ., το...