Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

24 Απρ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιοκάρπου Μόριας Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Πίνακας υποβολής προσφορών για την κατ' αποκοπή πώληση ελαιοκάρπου κτήματος Μόριας στην Λέσβο, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη Πίνακας Υποβολής Προσφορών πώλησης ελαιοκάρπου...
24 Απρ 2015

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιοκάρπου Αχλαδερής Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Πίνακας υποβολής προσφορών για την κατ' αποκοπή πώληση ελαιοκάρπου κτήματος Αχλαδερής στην Λέσβο, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη Πίνακας Υποβολής Προσφορών πώλησης ελαιοκάρπου...
24 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Μπούγαδος" στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Μπούγαδος" συνολικής εκτάσεως 5,5 στρεμ. στην κτηματική περιφέρεια Θέρμης στην...
24 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Μουκατάς" στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Μουκατάς" συνολικής εκτάσεως 20 στρεμ. στην κτηματική περιφέρεια Θέρμης στην Λέσβο....
24 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Αγ. Μαρίνα" στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Αγία Μαρίνα" συνολικής εκτάσεως 4 στρεμ. στην κτηματική περιφέρεια Θέρμης στην...
24 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Δομένη" στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Δομένη" συνολικής εκτάσεως 46 στρεμ. στην κτηματική περιφέρεια Μόριας στην Λέσβο. ...
24 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Κάτω Μπαχτσές" στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Κάτω Μπαχτσές" συνολικής εκτάσεως 37 στρεμ. στην κτηματική περιφέρεια Μόριας στην...
24 Απρ 2015

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Κακό Λαγκάδι" κ.α. στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Κακό Λαγκάδι", Αλεξανδρή" και "Κατσάνη" συνολικής εκτάσεως 37 στρεμ. στην κτηματική...
22 Απρ 2015

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης.

ΑρχικήΔιακήρυξη_ΙατροδικαστικήΚρήτης_ ΑΔΑ : 7ΟΦ6Η-ΝΦ6 Κτιριολογικό_Iατροδικαστική_Κρήτης