Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

12 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση Πώλησης Αρνιών Γάλακτος Αχλαδερής Κληροδοτήματος "ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ"

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη εκθέτει για πώληση 70-80 αρνιά γάλακτος, τα οποία εκτρέφονται στο Αγρόκτημα Αχλαδερής στην Λέσβο Ανακοίνωση Πώλησης 70 ως 80 Αρνιών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ...
12 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ – ΒΟΥΡΟΥ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014 & 2013

Αντίγραφο του Ισολογισμού-Αποτελέσματα Διαχειρίσεως 2013 Ισολογισμός 31122014 (3)  
8 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος "Ψτακιά" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εξαετούς ενοικίαση ελαιοκτήματος "Ψτακιά" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Ψτακιά ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ...
8 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος "Καμάρες" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εξαετούς ενοικίαση ελαιοκτήματος "Καμάρες" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Καμάρες...
8 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος "Τζαμπουρνού" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εξαετούς ενοικίαση ελαιοκτήματος "Τζαμπουρνού" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Τζαμπουρνού...
8 Μαϊ 2015

Πίνακας υποβολής προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος "Μάρμαρο" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά

Πίνακας υποβολής προσφορών για την εξαετούς ενοικίαση ελαιοκτήματος "Μάρμαρο" στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Βασιλείου Καμπά Πίνακας υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Μάρμαρο...
6 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων στην Λέσβο του Κληροδοτήματος Μερόπης Γ. Δεμίρη

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Μερόπης Γ. Δεμίρη διακηρύτει την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων στην Λέσβο. Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων Κληροδοτήματος ΜΕΡΟΠΗΣ ΔΕΜΙΡΗ