Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

25 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιοκάρπου Eλαιοκτημάτων στην Λέσβο

Ο Πρόεδρος ρου Κληροδοτήματος ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΡΔΑ διακηρύττει διαγωνισμό για εκποίηση ελαιοκάρπου εσοδείας 2014-2015. Ανακοίνωση πώλησης ελαιόκαρπου ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΚΟΡΔΑ
24 Νοε 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ 5.000τ.μ. ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι.ΚΟΥΒΑΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ EΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ 5.000τ.μ. στον ΤΥΡΝΑΒΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι.ΚΟΥΒΑΡΟΥ  
20 Νοε 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων στην Λέσβο

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη ανακοινώνει δημοπρασία για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων στη Λέσβο για δύο χρόνια. Ανακοίνωση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων...
20 Νοε 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Αγ. Παρασκευή Λέσβου

Οι εκτελεστές της διαθήκης του Χριστόφα Χατζηγιάννη ανακοινώνουν την διακήρυξη για εκμίσθωση αγροκτημάτων που βρίσκονται στην διοικητική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινώτητας Αγίας Παρασκευής στην...
19 Νοε 2014

Ανακοίνωση μίσθωσης αγροτεμάχιου στο Καλαμπελάς Σίφνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντωνίου Δημητριάδη ανακοινώνει ότι από 20 Νοεμβρίου 2014 έως και 9 Δεκεμβρίου  2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εξαετούς...