Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

4 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ακινήτου επί της οδού Κουντουριώτη 35 & Ερμού Μυτιλήνη ιδιοκτησίας Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Κουντουριώτη 35 και Ερμού στην Μυτιλήνη, ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Πρακτικό για ενοικίαση ακινήτου...
4 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ακινήτου επί της οδού Κουντουριώτη 35 Μυτιλήνη ιδιοκτησίας Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Κουντουριώτη 35 στην Μυτιλήνη, ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Πρακτικό για ενοικίαση ακινήτου...
4 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ακινήτου επί της οδού Αρίωνος 10 Μυτιλήνη ιδιοκτησίας Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Αρίωνος 10 στην Μυτιλήνη, ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Πρακτικό για ενοικίαση ακινήτου Αρίωνος 10 ΦΚΜ
3 Δεκ 2014

Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος στην οδό Αγίας Σοφίας 4 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη που διαχειρίζεται το Α.Π.Θ.

Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος  στην οδό Αγίας Σοφίας 4 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη που διαχειρίζεται το...