Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

10 Δεκ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δ-ΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δ-ΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
10 Δεκ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Ακινήτου στην Μυτιλήνη του Κατσακούλειου Ορφανοτροφείου

Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ανδρέου Π. Κατσακούλη ανακοινώνει την τετραετή ενοικίαση ακινήτου, εμβαδού 20τ.μ. επί της οδού Βερναρδάκη 1 στην Μυτιλήνη. Η ελάχιστη προσφορά ορίζεται στα 150,00€...
10 Δεκ 2014

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ν.&Μ. ΙΔΡΥΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ν.&Μ. ΙΔΡΥΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2014)
8 Δεκ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΤΣΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (2014)
8 Δεκ 2014

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2014)

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (2014)