Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Με το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας ενώ παράλληλα καταργήθηκαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας  που συστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211). Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του Π.Δ. 142/2017 (Α' 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου Π.Δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου Π.Δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενων του Ν. 4512/2018 (Α'  5).

Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας είναι αφενός η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.


Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

21 Μαϊ 2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ

Ανάρτηση μηδενικού πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση ημιυπόγειου αποθηκευτικού χώρου 383,50 τ.μ. επί της οδού  Πανταζόπουλου 23, στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, ιδιοκτησίας του  κληροδοτήματος...
20 Μαϊ 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2013,2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014  
20 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση ενοικίασης καταστήματος στην Ερμούπολη Σύρου του Καθιδρύματος Σταματίου Κ. Πρωϊου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Καθιδρύματος Σταματίου Κ. Πρωϊου ανακοινώνει όχι διατίθεται προς ενοικίαση κατάστημα 22 τ.μ. επί της οδού Ελ, Βενιζέλου (Ερμού) στην Ερμούπολη Σύρου. ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ...
20 Μαϊ 2015

Απολογισμός - Ισολογισμός Ιδρύματος Κ. Κούφα για το έτος 2014

ΙΚΚ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Κ ΚΟΥΦΑ_ΧΡΗΣΗ 2014  
20 Μαϊ 2015

ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΟΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
20 Μαϊ 2015

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑ - Απολογισμός – Ισολογισμός χρήσεων 2013 & 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ13ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ14Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ15Β ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ14Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ14Β