Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

14 Οκτ 2014

Ανακοινώσεις εκμισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικού Στόλου

Φιλαδελφέως 24 Αχαρνών 198 Καποδιστρίου 18 Καρβελά 23 Κορίνης 7 Κύπρου 31 Λαμπράκη 120 Σοφοκλέους 57-59 Υμηττού 115  
14 Οκτ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 89 τ.μ. ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΤΣΙΤΣΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΣΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
9 Οκτ 2014

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Εκμίσθωση Ακινήτου- Κατάστημα Ισογείου 213,77_Υπόγειο 66,93 τ.μ _Πατάρι 172,57 τ.μ- Κολοκοτρώνη 85, Πειραιάς.

Εκμίσθωση Aκινήτου - Κατάστημα Ισογείου 213,77_Υπόγειο 66,93 τ.μ _Πατάρι 172,57 τ.μ- Κολοκοτρώνη 85, Πειραιάς.  
8 Οκτ 2014

Ανάρτηση πινάκων υποβολής προσφορών ακινήτων ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση πινάκων υποβολής προσφορών για τα κάτωθι ακίνητα  : α) Διαμέρισμα 1ου ορόφου 76,71 τ.μ. στην οδό Προβελεγγίου 1, β) Διαμέρισμα 3ου ορόφου 47,10 τ.μ. στην οδό Τζαβέλλα 34-36, γ)...
7 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΔΑ : ΒΥΟΞΗ-Ο7Λ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α.Τ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ.