Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

19 Νοε 2014

Ανακοίνωση μίσθωσης αγροτεμάχιου στο Καλαμπελάς Σίφνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντωνίου Δημητριάδη ανακοινώνει ότι από 20 Νοεμβρίου 2014 έως και 9 Δεκεμβρίου  2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εξαετούς...
19 Νοε 2014

Ανακοίνωση μίσθωσης αγροτεμάχιου στα Τραβά Βουνά Σίφνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντωνίου Δημητριάδη ανακοινώνει ότι από 20 Νοεμβρίου 2014 έως και 9 Δεκεμβρίου  2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση εξαετούς...
18 Νοε 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ''ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ''

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΄΄ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ΄΄  
13 Νοε 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Διαμερίσματος στο Κουκάκι Αθήνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ανακοινώνει ότι από 17 Νοεμβρίου 2014 έως και 06 Δεκεμβρίου 2014 θα δέχεται κλειστές προσφορές, για τη...
12 Νοε 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος (37τ.μ.) στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ανακοίνωση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης για τετραετή ενοικίαση καταστήματος επί της οδού Αρίωνος 10 στην Μυτιλήνη, 37τ.μ. Ανακοίνωση για ενοικίαση καταστήματος Αρίωνος 10 ΑΠ846 ΦΚΜ
12 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου Θερμής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων περιφέρειας  Θερμής στην Λέσβο. Ανακοίνωση...
12 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου Μόριας του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων περιφέρειας Μόριας στην Λέσβο. Ανακοίνωση πώλησης...
12 Νοε 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου Αχλαδερής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη για την κατ΄ αποκοπήν πώληση του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτήματων περιφέρειας Αχλαδερής στην Λέσβο. Ανακοίνωση πώλησης...