Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

24 Δεκ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
24 Δεκ 2014

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
23 Δεκ 2014

Ανακοίνωση αποτελέσματος πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος - Ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Ηλία Δρούζα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΔΡΟΥΖΑ
23 Δεκ 2014

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ελαιοκτήματος του Κληροδοτήματος 'ΈΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος 'ΈΛΒΙΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ" ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του διαχειριστή του (Δ.Κ. Μυτιλήνης) που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση No 17, απόφαση 127 / 2014...
23 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Πώληση ελαιοκάρπου Τζαμπουρνού - Καμάρες των Φιλανθρωπικών Καταστήματατων Μυτιλίνης

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την πώληση ηρτημένου και κατακαμένου ελαιοκάρπου των ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στις θέσεις Τζαμπουρνού - Καμάρες κτηματικών περιφερειών Μόριας και Αφάλωνα στην...
23 Δεκ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Καταστήματος στην Μυτιλήνη των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης ανακοινώνουν την τετραετή ενοικίαση ενός ακινήτου, εμβαδού 20 τ.μ. με όροφο του ιδίου εμβαδού...
22 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ελαιοκτήματος Μπουλάδια του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την διετή ενοικίαση ελαιοκτήματος Μπουλάδια του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη στη Λέσβο. Πρακτικό για ενοικίαση ελαιοκτήματοτων Μπουλάδια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ
22 Δεκ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών ενοικίασης ελαιοκτημάτων Κουρκουρί - Βιγλί - Αγ. Γεώργιος του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την διετή ενοικίαση ελαιοκτημάτων Κουρκουρί - Βιγλί - Άγιος Γεώργιος του Κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη στη Λέσβο. Πρακτικό για ενοικίαση ελαιοκτήματοτων...
22 Δεκ 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Αρνιών Γάλακτος του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη εκθέτει για πώληση 100 αρνιά γάλακτος κατά μέσο όρο 7kg σφάγειο βάρος και 12kg ζων βάρος. Ανακοίνωση πώλησης 100 Αρνιών Γάλακτος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ...