Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

7 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση για την πώληση χιλίων (1000kg) χιλιόγραμμων ελαιολάδου οξύτητας 0,9ο βαθμών οξύτητας παραγωγής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Συμαντήρη (Αγρόκτημα Αχλαδερής Λέσβου) εσοδείας 2013-2014. ...
7 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση για την πώληση χιλίων (1000kg) χιλιόγραμμων ελαιολάδου οξύτητας 3,4ο βαθμών οξύτητας παραγωγής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Συμαντήρη (Αγρόκτημα Αχλαδερής Λέσβου) εσοδείας 2013-2014. ...
7 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Πώλησης Προβάτων Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση για την πώληση εβδομήντα πέντε (75) προβάτων παραγωγής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη (Αγρόκτημα Αχλαδερής) στην  Λέσβο. Ανακοίνωση πώλησης προβάτων Κληροδοτήματος...
7 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Βοσκοτόπου ΒΑΡΕΙΑ του Ιδρύματος "Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό Υποβολής Πρακτικών για την ετήσια ενοικίαση βοσκοτόπου εμβαδου 4.798τ.μ. στην θέση "Βαρειά" τηε κτηματικής περιφέρειας Βαρειάς των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης. Πρακτικό για...
7 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Διαμερίσματος Ιδρύματος " Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό Υποβολής Πρακτικών για την τετραετή ενοικίαση διαμερίσματος εμβαδου 73,19τ.μ. στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 στην Μυτιλήνη (Δ1) των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων...
6 Οκτ 2014

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Κάσου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ'ΕΠΑΝΑΛ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣ ΚΑΣΟΥ - ΑΔΑ : Β8ΚΜΗ-ΨΞΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣ ΚΑΣΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ...
6 Οκτ 2014

Διακήρυξη 1ης Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7Ρ6ΝΗ-2ΣΦ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
3 Οκτ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ου ορ. 171,38 τ.μ Λ.ΝΙΚΗΣ 27 & ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2ου ΟΡ. 171,38 Τ.Μ. Λ.ΝΙΚΗΣ 27 & ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ