Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥ.

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΡΟ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 330 Τ.Μ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ 240 Τ.Μ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 50 Τ.Μ, ΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑς 25% ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ, WC, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΛΠ) 60 Τ.Μ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ Ή ΜΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΙΚΤΟ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 1.500,00 ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7/5/2019 ΑΠΌ 12:30 ΕΩΣ 13:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 31 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ