Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

 

Χρήστος Τριαντόπουλος 

(ΦΕΚ ανάθεσης παράλληλης άσκησης καθηκόντων έως 1/9/2019, ΥΟΔΔ 538/7-8-2019)

Τηλ. : 210 3375771

email: grammateia_gspp@minfin.gr

Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8, Αθήνα, ΤΚ 10184