Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

 

Εμμανουήλ Μαστρομανώλης 

(ΦΕΚ ανάθεσης καθηκόντων ΥΟΔΔ 4/4-1-2022)

Τηλ. : 210 3375723,  817

email: fpdp@minfin.gr

Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8, Αθήνα, ΤΚ 10562