'Εργα - Κατασκευές 'Εργα - Κατασκευές

Έργα - Κατασκευές

21 Μαρ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. 118 Ν.4412-16) ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών-Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών,...