Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

Στις 31/07/2020 συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4714/2020 η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία στεγάζεται στην Αθήνα οδός Φιλελλήνων 7 στον 3ο όροφο .
Επιπρόσθετα , με την υπ. Αριθ. 127519 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 4939 τεύχος Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε  καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής.

Πρακτικά Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Πρακτικά Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Πρακτικό 1

Το πρακτικό 1 αφορά......... Συνημμένο  Πρακτικό 1

Πρακτικό 2

Το πρακτικό 2 αφορά.... Συνημμένο Πρακτικό 2

Νομικό Πλαίσιο Νομικό Πλαίσιο