Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

Στις 31/07/2020 συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4714/2020 η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία στεγάζεται στην Αθήνα οδός Φιλελλήνων 7 στον 3ο όροφο .
Επιπρόσθετα , με την υπ. Αριθ. 127519 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 4939 τεύχος Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε  καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής.

Πρακτικά Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Πρακτικά Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Επιστροφή

Πρακτικό 1

Το πρακτικό 1 αφορά.........

Συνημμένο 


Νομικό Πλαίσιο Νομικό Πλαίσιο

Ν.4714

Ν 4714/20 (ΦΕΚ Α΄148 31 Ιουλίου 2020)

Καθορισμός Λειτουργίας της Επιτροπής

Καθορισμός Λειτουργίας της Επιτροπής 127519 20 (ΦΕΚ 4939 9 Νοεμβρίου 2020)