Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

Στις 31/07/2020 συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4714/2020 η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία στεγάζεται στην Αθήνα οδός Φιλελλήνων 7 στον 3ο όροφο .
Επιπρόσθετα , με την υπ. Αριθ. 127519 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 4939 τεύχος Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε  καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής.

Για την αναζήτηση Φακέλων / Εγγράφων πατήστε εδώ