'Εντυπα όλων των κατηγοριών 'Εντυπα όλων των κατηγοριών

Επιστροφή

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΛΑΡΙ06, ΛΑΡΙ33), ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αγιάς της ΠΕ ΛάρισαςID: 16756601