Έντυπα Απαλλοτρίωσης Έντυπα Απαλλοτρίωσης

26 Ιαν 2021

'Έντυπα Απαλλοτριώσεων

ΑΙΤΗΣΗ προσκόμισης στοιχείων Απαλλοτρίωσης & δικαιολογητικών ( ΑΙΤΗΣΗ .docx ),  ( ΑΙΤΗΣΗ .pdf ) (Οι πολίτες/δικηγόροι όταν αφορά απαλλοτριώσεις:  α) να "κατεβάζουν"...