Συχνές Ερωτήσεις - Απαλλοτριώσεις Συχνές Ερωτήσεις - Απαλλοτριώσεις

Δικαιολογητικά για απαλλοτριώσεις

Δικαιολογητικά για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων Δικαιολογητικά για έκθεση εκτίμησης αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων από την επιτροπή του αρθ.15...