26 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "Κατασκευή εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης"

Σχετικά με την με αριθμό Γ.Α.Κ. /ΕΑΚ/1310/1161/2023 οίκοθεν επαναλήψης συζήτησης της ασκηθείσας στο τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης... Η από 9/5/2023 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η 2237/2022 απόφαση του...
26 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο "κατασκευή Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Κ. Λυγαριάς & Στίρφακας Δήμου Λαμιέων)"

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 5.4.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 27/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 77/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής...
25 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14.11.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023-ΑΡ.ΒΙΒΛ.ΕΦ: 33/2023)

Σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 7.2.2023 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 10/2023, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 33/2023) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής...
24 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Κατούνα –Λουτράκι»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας», ο οποίος εδρεύει στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 099202692). ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον...
23 Μαϊ 2023

Ειδοποίηση – κλήση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση αίτησης με Γ.Α.Κ. 4262/2023 και Ε.Α.Κ. 614/2023 λόγω απαλλοτρίωσης (άρθρο 7Α παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 - Φ.Ε.Κ. 17 Α')

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων...
22 Μαϊ 2023

100744 Πρακτικό αναβολής Δικαστηρίου (ΑΓΡΙΝΙΟ)

 Πρακτικό αναβολής Δικαστηρίου ΑΓΡΙΝΙΟ    
18 Μαϊ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 8-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 6-2-2023 και αριθμό...
17 Μαϊ 2023

Ειδοποίηση-Κλήσης της Περιφέρειας Αττικής με αρ. καταθ. ΓΑΚ 2999/ΕΑΚ 459/31.3.2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ   Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ....
26 Απρ 2023

Ειδοποίηση για το έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 15.05.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου (Μεταβατική Έδρα Χίου) η αίτηση με ημερομηνία 10.04.2023...
25 Απρ 2023

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου με αριθ. εκθ. καταθ. 310/2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ [της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του...