19 Σεπ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 323- 3228/104842

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων (ν.2282/2001)...
6 Σεπ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με δικάσιμο την 9η Νοεμβρίου 2023

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών της με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης...
4 Σεπ 2023

Ειδοποίηση για την με αρ. καταθ. 29/2023 στο Μον. Εφ Θράκης αίτησης του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α. για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 29.6.2023 και με αριθμό κατάθεσης 29/3.7.2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της Ανώνυμης...
29 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, Βελτίωση οδού Τρικάλων-Πύλης, τμήμα: Γέφυρα Καραβόπορου-Λυγαριά»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 17η .11.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 31 και εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ....
28 Αυγ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το υποέργο «ΥΠΟΓΕΙΑ Γ.Μ. ± 500 kV ΣΡ ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  (αρθ. 7Α, 19 ΚΑΑ) Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της με...
23 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 88 του Ν. 4714/2020 με αριθμό κατάθεσης 22/2023 (Δικάσιμος 01-02-2024)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ (Άρθρο 88 Ν. 4714/2020) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και...
21 Αυγ 2023

Ειδοποίηση, με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 10-8-2023 και με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν.2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικούμενο από...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 30/10-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 30/10-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναγνώστη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Κων/νου...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Κων/νου Καταλακτάκη - Τσεκούρα του Βασιλείου...