Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

25 Ιαν 2019

Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Χαλκίδας

Διακήρυξη Β΄επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Χαλκίδας    
24 Ιαν 2019

Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 19-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας...
23 Ιαν 2019

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου. Η...
23 Ιαν 2019

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΔΟΥ Ρεθύμνου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της ΔΟΥ Ρεθύμνου
22 Ιαν 2019

ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου   Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πέλλας, Διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα...
22 Ιαν 2019

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων “Το σπίτι του Παιδιού” στο Ηράκλειο

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακίνητου κατάλληλου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας...
22 Ιαν 2019

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών (Αδρανών) Υλικών

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών (Αδρανών) Υλικών Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας, η οποία έλαβε ΑΔΑ: ΩΕΨ3Η-ΘΓΩ και η οποία θα διεξαχθεί την 26.02.2019 ημέρα Τρίτη και...
21 Ιαν 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α'), για τη μίσθωση ακινήτου...
21 Ιαν 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α'), για τη μίσθωση ακινήτου...