Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ TOY ΝOMIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

 

Διενεργείται Β΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών του Υπουργείου Οικονομικών, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΖΤ3Η-Η3Ε.

Η Β΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09.00π.μ. έως 09.30π.μ..στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.