Αμμοληψία Αμμοληψία

Αμμοληψία

Επιστροφή

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Αμμοχάλικου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δημοπρασία για εκποίηση ποσότητα 45.000,00 κ.μ. περίπου αμμοχάλικου που προέκυψε από εργασίες παράνομης αμμοληψίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:30 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων (3ος όροφος, Μιαούλη 8 στα Τρίκαλα τηλ. 2431353100).