Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού

 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών , με στρατηγικό συνεργάτη τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχώρησε στην απλούστευση της όλης διαδικασίας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών (παρουσίαση-προβολή, διαχείριση, ενημέρωση, υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος).

Για να συμμετάσχετε στην  ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

fgd

Για την εφαρμογή «e Δημοπρασίες Αιγιαλών» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

γγ

Τηλ. Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης :  213 13 33033, επιλογή 1  

 

 

e-Δημοπρασίες Αιγιαλών e-Δημοπρασίες Αιγιαλών

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β'

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

 

 

Η δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 21 Μαΐου του έτους 2018, με ώρα κατάθεσης των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 11:30 π.μ., στα γραφεία της Κτηματική Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Κ.Υ.Θ.), Αγίας Σοφίας 52, 4ος όροφος, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 39285/8.5.2018 (ΑΔΑ: 6Κ9ΗΗ-Ρ0Ρ) Διακήρυξης.