Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αποθηκευτικών Χώρων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Ν. Λέσβου.