Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.