Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση Πώλησης Ελαιολάδου του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Ανακοίνωση για την πώληση χιλίων (1000kg) χιλιόγραμμων ελαιολάδου οξύτητας 0,9ο βαθμών οξύτητας παραγωγής του Κληροδοτήματος Αποστόλου Συμαντήρη (Αγρόκτημα Αχλαδερής Λέσβου) εσοδείας 2013-2014.

Ανακοίνωση πώλησης ελαιολάδου 0,9 Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη