Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).