Μετάβαση στο περιεχόμενο
$theme.include($content_include)

$theme.include($bottom_include)